Kontakt


SPS Construction Spółka z o.o.
ul. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
POLAND
tel.: +48 41 348 93 10

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki
KRS 0000243762, Kapitał Zakładowy 2 000 000 zł
NIP: 657 266 39 28
REGON: 260042994


ADRES DO KONTAKTU I KORESPONDENCJI
Biuro Warszawa:
02-593 Warszawa
ul. Żaryna 2B (budynek D)
tel.: +48 22 560 60 20
fax : +48 22 898 30 41
e-mail: warszawa@spsconstruction.pl